Mana pārliecība ir, ka zinātne un bizness ir jāsavieno vienotā un savstarpēji saistītā kopumā. Savās publikācijās vēlos izstrādāt uzņēmējiem ikdienā pielietojamas kvalitātes metodes un instrumentus.

Manas publikācijas...

1. Driņķe, Z., Zvirgzdiņa, R., (2018). Quality management system and models for small and medium enetrprieses development. 26th EBES Conference Proceedings, Prague, Czech Republic Hosted by University of Finance and Administration, 8.pp. Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS

2. Driņķe, Z., Bruksle, I., (2018). Pricing competences as a tool for competitiveness increase of Latvian companies un global market. 18th International Scientific conference globalization and its socio-economic consequences University of Zilina, the faculty of operation and economics of transport and communications department of economics. Proceedings, Part V. Rajecke Teplice. Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS

3. Driņķe, Z., Bruksle, I.,  (2018). Quality management system as tool for corporate development and competitiveness increase in small and medium companies.  Proceedings of the 2018 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” Jelgava, 2018, pp..Datu bāze: TomsonReutersWoS, EBSCO

4.  Driņķe, Z., Bruksle, I.,  (2017). Quality management system as a global tool for international corporate development and increasing competitiveness. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics. Globalization and its Socio-economic Consequences. Proceedings, Part V. Rejecke Teplice. ISBN – 13: 978-80-8154-212-1. Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS

5. Driņķe, Z., Liniņa, I., Zvirgzdiņa, R. (2013).  Quality management system as a tool increasing export of complex goods. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis No 4, pp. 9 – 23. ISSN 1691 – 6077. Datu bāze: EBSCO

6. Driņķe, Z.. (2013) Kvalitātes vadības sistēma kā organizāciju attīstības un konkurētspēju paaugstināšanas instruments. Quality Management System as a Tool for Corporate Development and Increasing Competitiveness. Uzņemējdarbības vide un tās attīstības aspekti. Monogrāfija. Autoru kolektīvs.  Rīga. Turība. pp.160- 181. ISBN – 13: 978-9984-828-72-5

7. Bulis, A., Orlovs, A., Driņķe, Z., Škapars, R. (2013). International transit transport infrastructure project and economic  development of Latvia.  8th International Scientific Conference. Proceedings, Vilnius, ISBN – 13: 609-457-469-6 online.  doi: 10.3846/transbaltica2013.006

8. Driņķe, Z., Liniņa, I. (2013).  Quality Management System as a Tool for Corporate Development and Competitiveness Increase. Scientific Journal of Ekonomikas un Kultūras augstskola “Economics and Culture” Volume 7, pp. 25-39. ISSN 2255-756

9. Driņķe, Z., Janovs, V. (2011). Quality Management System as a Tool for Corporate Development and Competitiveness Increase. Scientific Journal of Riga Technical University  Sustainable Spatial Development.  Volume No 3, pp. 71 - 76. ISSN 1691 – 6174

10. Driņķe, Z. (2009).  Visaptverošas kvalitātes vadības modelis publiskajā un privātajā sektorā. The Total Quality Management Model in the Private and Public Sector.  Scientific Papers University of Latvia, Economics and management.  Volume No 744, pp. 214 – 228. ISBN – 13: 978-998-45-141-1.  ISSN 1407 – 2157

Manas intervijas...

Konkurētspēja globālajā tirgū


Turības biznesa indeks

Latvijas iedzīvotājiem būs grūti sastrādāties ar viesstrādniekiem

Pieci ieteikumi biznesa attīstības veicināšanai

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Darba devēju iesaiste studiju procesā samazina bezdarbu

Nacionālās biznesa īpatnības

«Tokyo City» gadījums signalizē par daudz plašāku un nopietnāku problēmu

Biznesa izglītība nav humanitārā zinātne

Ieteikumi biznesa veicināšanā

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Lai zinātne ietu kopsolī ar biznesu

Biešu, kazas siera salāti un omleta STUDENTU gaumē