Mana pārliecība ir, ka zinātne un bizness ir jāsavieno vienotā un savstarpēji saistītā kopumā. Savās publikācijās vēlos izstrādāt uzņēmējiem ikdienā pielietojamas kvalitātes metodes un instrumentus.

Manas publikācijas...

 • Aleksandrs Popovsand, Zane Drinke (2021) Optimization potential of the Digital Transformation program in EU top transportation company.
 • Driņķe, Z. Vanags A. (2020) Partnership-based business modelling as an opportunity in the context of globalisation and as a challenge for business models. International scientific conference “Globalization and its socio – economic consequences 2020”.
 •  Driņķe Z. (2020) Impact of adopted Quality Management on a business model in globalized economy. International scientific conference “Globalization and its socio – economic consequences 2020”.
 • Driņķe, Z., Zvirgzdiņa, R., (2018). Quality management system and models for small and medium enetrprieses development. 26th EBES Conference Proceedings, Prague, Czech Republic Hosted by University of Finance and Administration, 8.pp. Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS
 • Driņķe, Z., Bruksle, I., (2018). Pricing competences as a tool for competitiveness increase of Latvian companies un global market. 18th International Scientific conference globalization and its socio-economic consequences University of Zilina, the faculty of operation and economics of transport and communications department of economics. Proceedings, Part V. Rajecke Teplice. Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS
 • Driņķe, Z., Bruksle, I.,  (2018). Quality management system as tool for corporate development and competitiveness increase in small and medium companies.  Proceedings of the 2018 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” Jelgava, 2018, pp..Datu bāze: TomsonReutersWoS, EBSCO
 • Driņķe, Z., Bruksle, I.,  (2017). Quality management system as a global tool for international corporate development and increasing competitiveness. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics. Globalization and its Socio-economic Consequences. Proceedings, Part V. Rejecke Teplice. ISBN – 13: 978-80-8154-212-1. Publicēšanas procesā. Datu bāze: TomsonReutersWoS
 • Driņķe, Z., Liniņa, I., Zvirgzdiņa, R. (2013).  Quality management system as a tool increasing export of complex goods. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis No 4, pp. 9 – 23. ISSN 1691 – 6077. Datu bāze: EBSCO
 • Driņķe, Z.. (2013) Kvalitātes vadības sistēma kā organizāciju attīstības un konkurētspēju paaugstināšanas instruments. Quality Management System as a Tool for Corporate Development and Increasing Competitiveness. Uzņemējdarbības vide un tās attīstības aspekti. Monogrāfija. Autoru kolektīvs.  Rīga. Turība. pp.160- 181. ISBN – 13: 978-9984-828-72-5
 • Bulis, A., Orlovs, A., Driņķe, Z., Škapars, R. (2013). International transit transport infrastructure project and economic  development of Latvia.  8th International Scientific Conference. Proceedings, Vilnius, ISBN – 13: 609-457-469-6 online.  doi: 10.3846/transbaltica2013.006
 • Driņķe, Z., Liniņa, I. (2013).  Quality Management System as a Tool for Corporate Development and Competitiveness Increase. Scientific Journal of Ekonomikas un Kultūras augstskola “Economics and Culture” Volume 7, pp. 25-39. ISSN 2255-756
 • Driņķe, Z., Janovs, V. (2011). Quality Management System as a Tool for Corporate Development and Competitiveness Increase. Scientific Journal of Riga Technical University  Sustainable Spatial Development.  Volume No 3, pp. 71 - 76. ISSN 1691 – 6174
 • Driņķe, Z. (2009).  Visaptverošas kvalitātes vadības modelis publiskajā un privātajā sektorā. The Total Quality Management Model in the Private and Public Sector.  Scientific Papers University of Latvia, Economics and management.  Volume No 744, pp. 214 – 228. ISBN – 13: 978-998-45-141-1.  ISSN 1407 – 2157

Manas intervijas...