Mana pārliecība ir, ka zinātne un bizness ir jāsavieno vienotā un savstarpēji saistītā kopumā. Savās publikācijās vēlos izstrādāt uzņēmējiem ikdienā pielietojamas kvalitātes metodes un instrumentus.

Manas intervijas...

Konkurētspēja globālajā tirgū


Turības biznesa indeks

Latvijas iedzīvotājiem būs grūti sastrādāties ar viesstrādniekiem

Pieci ieteikumi biznesa attīstības veicināšanai

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Darba devēju iesaiste studiju procesā samazina bezdarbu

Nacionālās biznesa īpatnības

«Tokyo City» gadījums signalizē par daudz plašāku un nopietnāku problēmu

Biznesa izglītība nav humanitārā zinātne

Ieteikumi biznesa veicināšanā

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Lai zinātne ietu kopsolī ar biznesu

Biešu, kazas siera salāti un omleta STUDENTU gaumē

 

 .