Mana pārliecība ir, ka zinātne un bizness ir jāsavieno vienotā un savstarpēji saistītā kopumā. Savās publikācijās vēlos izstrādāt uzņēmējiem ikdienā pielietojamas kvalitātes metodes un instrumentus.

Manas intervijas...

Pieci ieteikumi biznesa attīstības veicināšanai

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Darba devēju iesaiste studiju procesā samazina bezdarbu

Nacionālās biznesa īpatnības

«Tokyo City» gadījums signalizē par daudz plašāku un nopietnāku problēmu

Biznesa izglītība nav humanitārā zinātne.

Ieteikumi biznesa veicināšanā.

Manas publikācijas:

RSU Zinātnisko rakstu krājums. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR CORPORATE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS INCREASE, 2014.gads.

The 8th International Conference Transbaltica 2013

Produktivitātes kāpināšanas iespējas organizācijās, 2013.gads.

Quality Management System as a Tool for Corporate Development and Competitiveness Increase, 2013.

LU Zinātnisko rakstu krājums, publikācija, 2013.gads.

RTU Zinātnisko rakstu krājums, publikācija. 2013.gads.

Tiešā mārketinga iespējas krīzes apstākļos, 2012.gads.

 

 .