Valsts pārbaudījums 2018. gadā ziemā!

NOTEIKT 2018. gada 6. novembri par Valsts pārbaudījuma darbu - Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu, iesniegšanas gala termiņu.

NOTEIKT Valsts pārbaudījuma – Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu aizstāvēšanu 2018.gada 22.novembrī un 23. novembrī  no plkst. 10:00 un 14:00

Lai vieglāk un ātrāk varētu uzrakstīt savu noslēguma darbu ir nepieciešams iepazīties ar darbu izstrādāšanas nolikumu, kas ir pieejams redzamajā adresē Nolikums par patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu


Nāc un iepazīsties ar mums... 

Biznesa augstskolas Turība atvērto durvju dienas

Stagnācija!!!

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Uzņēmējdarbība šodien Latvijā...

Lai zinātne ietu kopsolī ar biznesu.

Vēlies recepti garšīgām un veselīgām brokastīm?! Ieskaties...

 

 .