Stagnācija!!!

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Uzņēmējdarbība šodien Latvijā...

Lai zinātne ietu kopsolī ar biznesu.

Valsts pārbaudījums 2018. gadā!

VALSTS PĀRBAUDĪJUMA NORISES KĀRTĪBĀ:

NOTEIKT 2018. gada 30. aprīli par Valts pārbaudījuma attālinātās aizstāvēšanas iesnieguma iesniegšanas gala termiņu.

NOTEIKT 2018. gada 7. maiju par Valsts pārbaudījuma darbu - Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu, iesniegšanas gala termiņu.

NOTEIKT Valsts pārbaudījuma – Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu aizstāvēšanu 2018.gada 23.maijā un 24. maijā  no plkst. 10:00 un 14:00

Lai vieglāk un ātrāk varētu uzrakstīt savu noslēguma darbu ir nepieciešams iepazīties ar darbu izstrādāšanas nolikumu, kas ir pieejams redzamajā adresē Nolikums par patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu

Vēlies recepti garšīgām un veselīgām brokastīm?! Ieskaties...

 

 .