Valsts pārbaudījums 2019. gadā pavasarī!

NOTEIKT 2019. gada 30. aprīli par Valsts pārbaudījuma attālinātās aizstāvēšanas iesnieguma iesniegšanas gala termiņu.

NOTEIKT 2019. gada 14. maiju par Valsts pārbaudījuma darbu - Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu, iesniegšanas gala termiņu.


NOTEIKT Valsts pārbaudījuma – Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu aizstāvēšanu 2019. gada 29. maijā un 30. maijā no plkst. 10:00 un 14:00.

Lai vieglāk un ātrāk varētu uzrakstīt savu noslēguma darbu ir nepieciešams iepazīties ar darbu izstrādāšanas nolikumu, kas ir pieejams redzamajā adresē Nolikums par patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu


Nāc un iepazīsties ar mums... 

Biznesa augstskolas Turība atvērto durvju dienas 2019!

Stagnācija!!!

Šogad mazie un vidējie uzņēmumi var ieslīgt stagnācijā

Uzņēmējdarbība šodien Latvijā...

Lai zinātne ietu kopsolī ar biznesu.

Vēlies recepti garšīgām un veselīgām brokastīm?! Ieskaties...

 

 .