Dzīve augstskolā - Turības Biznesa inkubators

Kopš 2006. gada augstskolā darbojas Turības Biznesa inkubators, kurā ir viss nepieciešamais, lai nonāktu no idejas līdz pat veiksmīgai biznesa attīstībai. 

Ieskaties, iepazīsties un varbūt tieši Tava sapņu ideja piepildīsies ar mūsu mentoru palīdzību un atbalstu... Te ir VIETA

2020. gada pavasarī BA Turība norisināsies XXI Starptautiskā zinātniskā konference par “Ilgtermiņa tautsaimniecība. Latvijas stāsts.” 

Nāc un ieskaties... Ilgtermiņa tautsaimniecība. Latvijas stāsts.

16. oktobrī BA Turība Klusajā lasītavā notika ne tikai manas grāmatas (monogrāfijas) „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā” prezentācija, bet arī saņēmu Doktora diplomu Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē.

Mazs ieskats tajā...


Valsts pārbaudījums 2019. gadā ziemā!

NOTEIKT 2019. gada 6. novembri par Valsts pārbaudījuma darbu - Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu, iesniegšanas gala termiņu.

NOTEIKT Valsts pārbaudījuma – Kvalifikācijas darbu, Diplomdarbu un Maģistra darbu aizstāvēšanu 2019. gada 27. novembrī un 28. novembrī no plkst.09:00 un 14:00.

Lai vieglāk un ātrāk varētu uzrakstīt savu noslēguma darbu ir nepieciešams iepazīties ar darbu izstrādāšanas nolikumu, kas ir pieejams redzamajā adresē Nolikums par patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu

 

 .