Krīzes un pārmaiņu vadība

 Panākumi rodas no zinātkāres, koncentrēšanās, neatlaidības un paškritikas.

Pārmaiņu procesi notiek organizācijās nemitīgi: privātajās un publiskajās. Līdz ar to mainās vadības stils, notiek reorganizācijas, tiek vadības pārmaiņas organizācijās. Līdz ar pārmaiņām uzņēmumu darbā mainās arī tajos lietojamās vadības metodes. Tradicionālās vadības metodes nomaina jaunas projektu vadības metodes. Uzņēmumi aizvien vairāk orientējās uz dažādu uzdevumu izpildi ar projektu palīdzību. Līdz šim projektus lietoja tikai lielo un komplekso uzdevumu risināšanai, bet šobrīd ar projektiem vada arī vidēji lielus un mazus uzdevumus. Līdz ar to nemitīgi palielinās projektu skaits uzņēmumos un arvien intensīvāk notiek pāreja no centralizētas vadīšanas uz decentralizētu, kura balstās uz jaunu vadīšanas koncepciju – vadīšanu ar projektu palīdzību. Lai vadītu šādus procesu vienlaicīgi un sasniegtu projekta izvirzīto mērķi, šiem procesiem jābūt efektīgiem, ar noteiktu kvalitāti. Nepieciešams zināt projekta neveiksmes cēloņus, lai tādi neatkārtotos. Nepieciešams projektu plānot un kontrolēt.

 Programma tiek izstrādāta individuāli, identificējot uzņēmuma vajadzības, kā arī izvērtējot, procesu pieeju organizācijās!