Atbilstību klientu prasībām vadība

 „Kvalitāte savā dziļākajā būtībā ir laika ekonomija...tā saka defektologs Centis!”

„Latvietis?! Tā ir kvalitāte!”

Privātuzņēmumu, publiskās pārvaldes iestāžu (valsts un pašvaldību), sabiedrisko organizāciju un privātpersonu izpratne par kvalitāti un kvalitatīvi paveiktu darbu ir atšķirīga, tas rada neuzticības gaisotni, nedrošības sajūtu kopīgas sadarbības uzsākšanā un īstenošanā. Tajā pašā laikā, kvalitāte tiek uztverta kā produkta vai pakalpojumu īpašību kopums, kas nosaka tā iespēju apmierināt iepriekš noteiktas prasības. Mūsdienu globalizācijas apstākļos kvalitātes izpratne un kvalitātes vadība ir kļuvusi par neatņemamu biznesa pasaules un nu jau arī publiskās pārvaldes sastāvdaļu.

Modeļiem un standartiem ir dažādi vērtēšanas kritēriji un principi, taču tiem ir vienots mērķis – atbalstīt konkurētspējīgu, sabalansētu un ilgtspējīgu organizācijas attīstību.

Šodienas biznesa apstākļi diktē stingrus noteikumus, kuri nosaka optimizēt, samazināt attīstot, noturēt kvalitāti, nezaudēt tirgu. Šo iemeslu dēļ, jāmeklē risinājumi un efektivitāte. Lai to izdarītu, jāzina procesu vadība, stratēģija, prognozēšana, finanšu optimizācijas metodes, kā arī komandas vadība pārmaiņu apstākļos.

Programma tiek izstrādāta individuāli, identificējot uzņēmuma vajadzības, kā arī izvērtējot, procesu pieeju organizācijās!