Analītiskā un kritiskā domāšana

Es esmu rītdiena vai kāda diena nākotnē, kuru es veidoju šodien. Un es esmu šodiena, kuru es veidoju vakar vai kādu dienu pirms tam.

Ikvienam, kam ir svarīga sava personības izaugsme, prasmju un kompetenču attīstīšana, nepieciešams izzināt koučinga būtību, instrumentus un to ietekmi uz darbības rezultātiem. Jautājums ir kā panākt ilgstošas un spēcīgas pārmaiņas mūsu dzīvē.

Cilvēks, kas priekšlaicīgi pārtrauc attīstību, ir sastindzis. Bez izaugsmes cilvēks kļūst pats par savu karikatūru un pārspīlējumu. (K.G.Jungs)

Koučinga pamatlicējs Džons Vitmors sākotnēji šo virzienu attīstīja kā īpašu psiholoģiskā treniņa formu augsta līmeņa sportistiem izcilu rezultātu sasniegšanai. Šī pieeja strauji guva atzinību ne tikai sportistu, bet arī biznesmeņu, politiķu un citās sabiedrības grupās. Pagājušā gadsimta 90. gados koučings jau bija kļuvis par stabilu vērtību pasaules vadošajos uzņēmumos kā neatņemama izaugsmes un apmācību programmas sastāvdaļa. Koučings kā mācību metode ir process, kurā treneris jeb koučs palīdz sasniegt cilvēka vai komandas privātos un biznesa mērķus. Kouča vadībā cilvēks, izzinot sevi, pilnveido savu potenciālu, iespējas un gūst atbildes uz jautājumiem, kas palīdz sasniegt vēlamos mērķus. Tā rezultātā cilvēks ierauga jaunas perspektīvas un risinājumus šķietami nepiepildāmiem izaicinājumiem. Secinot var teikt, ka koučings ir process, kas orientēts uz cilvēka domāšanas un attieksmes maiņu,- cilvēka iešējā potenciāla un slēpto rezervju atklāšanas un izmantošanas metode.

 Apmācību programma tiek izstrādāta individuāli, identificējot uzņēmuma vajadzības!